The 2nd Mas Oyama Memorial Cup

October 10, 2004 | Minamigaoka junior high school


Kata

6 - 7 years old category

 • 1st Daigo Kaneko 

 • 2nd Satoshi Kojima

 • 3rd Akira Oyama 

 • 4th Makoto Katori


8 - 9 years old category

 • 1st Yoshiki Otake

 • 2nd Yurika Sato

 • 3rd Satoshi Oba 

 • 4th Fumiya Kawashima


10 - 11 years old category

 • 1st Ryunosuke Suzki

 • 2nd Mizuki Otake

 • 3rd Takanori Matsui

 • 4th Kanade Ito


Junior high school

 • 1st Kiyosachi Handa

 • 2nd Yoshihito Handa


General Beginner's class

 • 1st Yukie Hatayama

 • 2nd Koji Nagashima


General Higher class

 • 1st Masayuki Morita

 • 2nd Chiharu Tanaka


Kumite

6 - 7 years old category

 • 1st Akira Oyama

 • 2nd Seiichiro Yonekawa

 • 3rd Atsuya Yatsu

 • 4th Takumi Ishikawa


8 - 9 years old category

 • 1st Kana Kawashima

 • 2nd Fumiya Kawashima

 • 3rd Rina Hamana

 • 4th Yoshiki Otake


10 - 11 years old category

 • 1st Ryunosuke Suzuki

 • 2nd Kanade Ito

 • 3rd Suguru Kaburagi

 • 4th Juichi Watazawa


Junior high school

 • 1st Paolo Vanore

 • 2nd Ryohei Hoshi


Seniors - over 46 years old category

 • 1st Tatsuo Nihei


General woman

 • 1st Chiharu Tanaka

 • 2nd Mikako Okuzumi


Seniors Beginner's class

 • 1st Mitsuru Ono

 • 2nd Masahiko Takatsutsu


General Beginner's class

 • 1st Masayuki Kurahashi

 • 2nd W. Stefen

 • 3rd Keiji Nihei

 • 4th Koji Nagashima


Seniors Higher class

 • 1st Isao Kondo

 • 2nd Toshio Iida


General Higher class

 • 1st Hideki Mizutani

 • 2nd Aijiro Kojima

Recent Posts

See All

The 12th Mas Oyama Memorial Cup

September 17, 2016 | Asakashi Sogo Taiikukan Kindergarten class 1st Rio Saito 2nd Koki Sakaguchi Elementary school Grade 1 - 2 (Girls) 1st Shiki Yasuda 2nd Itsuki Kawada Elementary school Grade 3 - 4

The 11th Mas Oyama Memorial Cup

September 13, 2014 | Toda City Sports Center Kindergarten class 1st Fuga Sato 2nd Raimu Ishizawa Elementary school Grade 1 1st Hinata Yanami 2nd Mahiro Okawara Elementary school Grade 2 1st Shuji Koiz

The 10th Mas Oyama Memorial Cup

September 15, 2013 | Wakoshi Sogo Taiikukan Kindergarten class 1st Hayato Suzue 2nd Mahiro Okawara Elementary school Grade 1 1st Shuji Koizumi 2nd Riruto Takaji 3rd Yugo Shimada 3rd Junnosuke Henmi El